Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din brukeropplevelse på vybuss.no. Ved å klikke "OK" godtar du at vi lagrer opplysninger som beskrevet her. Vi anbefaler at du bruker Google Chrome som nettleser. 

Endringer i kundekategorier

Fredag 22. februar 2019 gjør vi endringer i våre kundekategorier. Vi innfører studentrabatt og endrer aldersinndelingen på barn, ungdom og voksen. 

Endringen i kundekategorier gjøres blant annet for å være mere lik store aktører som NSB og Ruter, men er også en endring for at kategorier på tvers av flybusser og ekspressbusser i Nettbuss skal være like.

Harmonisering av kundekategoriene gjør det enklere for kunder som reiser på tvers av ulike transportmidler, det blir færre ulikheter og det blir lettere å orientere seg.

Lokalbusser kan ha egne kundekategorier og berøres derfor ikke av endringene i Nettbuss.


Dette er de vesentligste endringene

Nå får du kjøpe barnebillett til dagen før du fyller 18 år. Det blir to inndelinger for barnebillett; 0 til 5 år og 6 til 17 år. Siden også de minste barna opptar et sete, må det betales billett for disse. For barn 0 – 5 år gis det 90 % rabatt.

Ungdom blir endret til 18 til 25 år og det innføres student-kategori som ikke har noen aldersbegrensning.

De nye, gjeldende kundekategoriene

  • Barn 0 – 5 år
  • Barn 6 – 17 år
  • Ungdom 18 – 25 år
  • Student
  • Voksen
  • Honnør 67 år og oppover
  • Ledsager

 

Periodebilletter

Også for periodebilletter blir det noen endringer. Produktet «5 reisedager» kuttes, mens «10 reisedager» beholdes og kan kjøpes av voksen og student. «Periodebillett 14 dager» blir erstattet av «Periodebillett 7 dager» som kan kjøpes av voksen. «Periodebillett 30 dager» beholdes og kan kjøpes av voksen og student.