Bli med på årets julekalender 🎅🏽 Åpne dagens luke og vinn flotte premier og opplevelser. Delta på vy.no

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din brukeropplevelse på vybuss.no. Ved å klikke "OK" godtar du at vi lagrer opplysninger som beskrevet her. Vi anbefaler at du bruker Google Chrome som nettleser. 

Passasjerrettigheter ved forsinkelse eller kansellert reise

Reisendes rettigheter på ekspressbusser

Skulle det oppstå forsinkelser på reisen, har du som passasjer rettigheter som vil kompensere for forsinkelse eller kansellering.

Vi forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer frem i rett tid. Dersom det likevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i vår leveranse, vil vi:

  • gi deg best mulig informasjon om hva som skjer, 
  • så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter/reiseveier, og 
  • sette opp alternativ transport så langt det er praktisk mulig.

 

Refusjon av utgifter til alternativ transport

Om vi ikke kan tilby alternativ transport ved forsinkelse eller kansellering, vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til alternativ transport dersom du blir mer enn:

  • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 550 kroner.
  • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 825 kroner.
  • 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1100 kroner.

På reiser over tre timer, og hvor forsinkelsen gjør at du ikke kommer frem før dagen etter, vil du få dekket overnattingsutgifter med inntil 800 kroner. Er det under 20 minutter til neste avgang, vil du ikke ha krav på refusjon.

For å kreve refusjon må du sende oss en skriftlig henvendelse som nevnt i avsnittet "Klagebehandling".

Unntak fra retten til refusjon

Du får ikke refusjon hvis du visste eller burde ha visst om forsinkelsen eller kanselleringen før du kjøpte billett.

Du har heller ikke krav på refusjon dersom forsinkelsen eller kanselleringen skyldes forhold utenfor vår kontroll. Dette vil eksempelvis kunne omfatte uannonserte offentlig påbud og forbud, streik, ulykker, veiarbeid, naturkatastrofer og ekstraordinære og uforutsette værforhold (eksempelvis kraftig snøfall, ras, flom eller ekstraordinær glatt veibane).


Refusjon av billettutgifter ved forsinkelse eller kansellering

Dersom vi har grunn til å tro at reisen blir kansellert eller forsinket med mer enn to timer, vil vi tilby deg valget mellom å fortsette reisen på sammenlignbare vilkår uten ekstrakostnad så langt det er praktisk mulig, eller refusjon av billettutgiften. Du har ikke krav på å få refundert billettutgifter dersom du får refundert utgifter til alternativ transport som nevnt i avsnittet "Refusjon av utgifter til alternativ transport".


Klagebehandling

Krav om refusjon av utgifter til alternativ transport, refusjon av billettutgifter eller klager på reisen må settes frem via kontaktskjema innen tre måneder regnet fra datoen for reisen. Innen én måned fra mottatt henvendelse vil vi bekrefte om kravet eller klagen fører frem, avvises eller er til vurdering. Endelig svar gis innen tre måneder regnet fra den datoen vi mottok henvendelsen.

Passasjerer som ikke får dekket krav eller medhold i klage på reisen, har mulighet til å klage til Transportklagenemnda.

Utdrag fra Reisevilkår. Hele dokumentet i sin helhet sees her >>


Internasjonale reiser

For reiser til Sverige og Danmark gjelder egne regler.
Reisevilkår Vy Bus4You >>